Vanredno stanje - Ekonomske mere Archives - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Vanredno stanje – Ekonomske mere"

Ova stranica namenjena je tumačenju i objašnjenju Uredbi koje je Vlada Republike Srbije donela. Cilj ovih mera je pomoć privredi u prevazilaženju ekonomske krize izazvane opštom pandemijom Covid 19.

Teme koje obrađujemo odnose se pre svega da  pravilno primenite fiskalne i druge olakšica koje se odnose na privatni sektor.

Imajte na umu da olakšce za sobom nose i odgovornost!

Paušalaci nemaju prava na direktna davanja privrednim subjektima

Nepostojanje prava da direktna davanja za sebe lično ostvari preduzetnik paušalac koji istovremeno ima i status zaposlenog Preduzetnik paušalac koji ima istovremeno i status zaposlenog, ne može da ostvari za sebe lično (kao fizičko lice koje je preduzetnik) pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta – direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru, nezavisno […]

Detaljnije...

Nemogućnost korišćenja fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, kada do smanjenja broja zaposlenih dođe otkazom ugovora o radu

Nepostojanje prava na ostvarivanje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privrednog subjekta u slučaju kada je do smanjenja broja zaposlenih za više od 10% došlo otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog u periodu od 15. marta do 10. aprila 2020. godine Kada se u slučaju prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog, […]

Detaljnije...

Nemogućnost korišćenja fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, kada se produžava ugovor o radu na određeno vreme

Nemogućnost primene izuzimanja od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih na zaposlenog koji je zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine, pa je nakon 15. marta sa poslodavcem zaključio aneks o produženju ugovora o radu Izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim […]

Detaljnije...

Sudski veštaci – pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Sudski veštaci koji nemaju svojstvo preduzetnika, nemaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja Nepostojanje prava fizičkog lica koje je rešenjem Ministarstva pravde imenovano za sudskog veštaka i koje poslove veštačenja obavlja kao fizičko lice koje nema svojstvo preduzetnika, da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja Fizičko lice koje je rešenjem Ministarstva pravde imenovano za […]

Detaljnije...

Postojanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Postojanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja privrednog subjekta koji je pre 15. marta 2020. godine sa zaposlenima zaključio ugovor o radu na određeno vreme, a koji ističe najkasnije 31. oktobra 2020. godine Privredni subjekt može da ostvari pravo na direktna davanja i za zaposlene sa kojima je zaključio ugovor o radu na određeno […]

Detaljnije...

Dodatna primanja kandidatima u okviru programa „Moja prva plata“

Poslodavac može kandidatima u okviru programa „Moja prva plata“ da isplati dodatna primanja, pored iznosa novčane naknade od 20.000 dinara, odnosno 24.000 dinara koji korisniku Programa isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Detaljnije...

Utvrđivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Utvrđivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u slučaju kada zaposlenima prestane radni odnos kod jednog poslodavca – privrednog društva radi zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca – povezanog društva U slučaju smanjenja broja zaposlenih usled prestanka radnog odnosa (otkazom ugovora o radu, sporazumnim prestankom radnog odnosa) zaposlenima kod poslodavca – privrednog subjekta u […]

Detaljnije...

Gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Nepostojanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja preduzetnika koji je od 25. marta 2020. godine nastavio da obavlja delatnost u formi privrednog društva Budući da je u konkretnom slučaju preduzetnik doneo odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva i da je na osnovu te odluke dana 25. marta 2020. godine istovremeno izvršeno […]

Detaljnije...

Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u slučaju kada je poslodavac zaključio Aneks ugovora o radu kojim je produžen period za koji je sa zaposlenim prvobitno zaključen ugovor o radu na određeno vreme Izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim subjektom u privatnom […]

Detaljnije...
1 2 3
Pitanja i odgovori