Archive

Category Archives for "Vanredno stanje – Ekonomske mere"

Ova stranica namenjena je tumačenju i objašnjenju Uredbi koje je Vlada Republike Srbije donela. Cilj ovih mera je pomoć privredi u prevazilaženju ekonomske krize izazvane opštom pandemijom Covid 19.

Teme koje obrađujemo odnose se pre svega da  pravilno primenite fiskalne i druge olakšica koje se odnose na privatni sektor.

Imajte na umu da olakšce za sobom nose i odgovornost!

Prava na korišćenje direktnih davanja

Nepostojanje prava na korišćenje direktnih davanja predviđenih programom u slučaju kada je privredni subjekat osnovan i registrovan kod nadležnog organa 18. februara 2021. godine Pravo na korišćenje direktnih davanja iz Uredbe imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, te […]

Detaljnije...

Krajnji rok za korišćenje novčanig sredstava  – direktnih davanja

Utvrđivanje krajnjeg roka u kom privredni subjekti mogu da iskoriste novčana sredstva sa COVID-19 namenskog računa, primljena po osnovu direktnih davanja Primljena bespovratna novčana sredstva privredni subjekt u privatnom sektoru bio je u obavezi da iskoristi za isplatu zarada i naknadu zarada najkasnije do 15. avgusta 2020. godine, saglasno Uredbi. Bespovratna novčana sredstva koja je […]

Detaljnije...

Veliko pravno lice i pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Ostvarivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja privrednog društva koje je na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu razvrstano kao veliko pravno lice Imajući u vidu da je konkretno privredno društvo na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu razvrstano kao veliko pravno lice, to privredno društvo […]

Detaljnije...

Preduzetnik – penzioner nema pravo na direktna davanja

Nepostojanje prava da preduzetnik koji istovremeno ima i status korisnika penzije ostvari pravo na direktna davanja za sebe lično Preduzetnik koji istovremeno ima status korisnika penzije, ne može da ostvari za njega lično (kao fizičko lice koje je preduzetnik) pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta – direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru, […]

Detaljnije...

Paušalaci nemaju prava na direktna davanja privrednim subjektima

Nepostojanje prava da direktna davanja za sebe lično ostvari preduzetnik paušalac koji istovremeno ima i status zaposlenog Preduzetnik paušalac koji ima istovremeno i status zaposlenog, ne može da ostvari za sebe lično (kao fizičko lice koje je preduzetnik) pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta – direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru, nezavisno […]

Detaljnije...

Nemogućnost korišćenja fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, kada do smanjenja broja zaposlenih dođe otkazom ugovora o radu

Nepostojanje prava na ostvarivanje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privrednog subjekta u slučaju kada je do smanjenja broja zaposlenih za više od 10% došlo otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog u periodu od 15. marta do 10. aprila 2020. godine Kada se u slučaju prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog, […]

Detaljnije...

Nemogućnost korišćenja fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, kada se produžava ugovor o radu na određeno vreme

Nemogućnost primene izuzimanja od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih na zaposlenog koji je zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine, pa je nakon 15. marta sa poslodavcem zaključio aneks o produženju ugovora o radu Izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim […]

Detaljnije...

Sudski veštaci – pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Sudski veštaci koji nemaju svojstvo preduzetnika, nemaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja Nepostojanje prava fizičkog lica koje je rešenjem Ministarstva pravde imenovano za sudskog veštaka i koje poslove veštačenja obavlja kao fizičko lice koje nema svojstvo preduzetnika, da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja Fizičko lice koje je rešenjem Ministarstva pravde imenovano za […]

Detaljnije...
1 2 3