Archive

Category Archives for "Propisi"

VREME NASTANKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKAT KOJI NIJE U POTPUNOSTI ZAVRŠEN

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom početka korišćenja objekta, nezavisno od toga da li se objekat koristi stalno ili povremeno, da li ga koristi obveznik ili drugo lice, odnosno da li je objekat koji se koristi u potpunosti završen ili ne Imajući u vidu da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) I UVODNA ODREDBA Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se program i način sprovođenja polaganja stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit), visina takse za polaganje stručnog ispita, iznos naknade za rad […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor i opremu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik). Minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor Član 2 Posrednik obavlja delatnost u poslovnom […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014 Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: evidencija). Oblik evidencije Član 2 Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik) […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra. Oblik Registra Član 2 Registar se vodi […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori