Archive

Category Archives for "Propisi"
2

PODSETNIK O POSLEDNJIM IZMENAMA POREZA I DOPRINOSA NA LD

Poslednje izmene Zakona o porezu na dohodak građana objavljene u  „Službenom glasniku RS“,  br. 47/2013 od 29. maja 2013. godine, i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, donete i objavljene u istom Sl. glasniku, donele su najvažnije sledeće novine:  1. Stopa poreza na zarade smanjena je sa 12% na 10%.  2. Stopa doprinosa za […]

Detaljnije...
2

UGOVOR O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU U GRAĐEVINARSTVU – PDV TRETMAN

Ugovor o zajedničkom ulaganju zaključuje više vlasnika pojedinih nepokretnosti u cilju izgradnje jednog ili više objekta. Najčešće se radi o starim nepokretnostima izgrađenim na manjim zemljišnim parcelama, ali čijim se spajanjem dobija nova parcela na kojoj može da se izgradi veći objekat. U tom sličaju vrši se preparcelacija zemljišta, prema propisima o planiranju i izgradnji, […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori