Archive

Category Archives for "Popis"

Priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu rashodovanja zaliha

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim u bilansu uspeha koji je sačinjen u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja. Ukoliko se prilikom […]

Detaljnije...

NORMATIV ZA UTVRĐIVANjE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST

                                  Red.br. N A Z I V Stopa% 1 2 3 PROIZVODNjA Proizvodnja etil – alkohola 1. etil – alkohol 0,30 Proizvodnja alkoholnih pića 1. etil – alkohol 0,30 2. viski i drugi destilati 0,50 3. vino u rinfuzi 3,00 4. rakija u rinfuzi 3,00 5. ambalaža (staklene boce) 1,00 6. ostala ambalaža 0,50 7. […]

Detaljnije...

UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST

Na osnovu člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST (Objavljeno u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj […]

Detaljnije...

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ

Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС”, бр. 124/12 од 28.12.2012.год) чија је примена почела 01.04.2013.године, доноео је суштинске промене, у складу са међународним стандардима и Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији (Сл.гласник.РС 71/11), а ради унапређења овог система, јачања дисциплине у поступцима јавних набвки и поддизању конкурентности понуђача. Овим законом уведено је више […]

Detaljnije...

POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA IMOVINU – PPI-1

Obavezu za popunjavanje i dostavljanje Obrasca PPI-, najkasnije do 31. 03. 2014. godine za 2014. godinu  imaju: – pravna lica koja vode poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije; – ogranci i drugi organizacioni delovi stranog pravnog lica koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji i koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima […]

Detaljnije...