PRETHODNI PREGLED ROBE NA CARINI

Kada roba stigne u carinarnicu, ta roba se nalazi na privremenom smeštaju. Dok se nalazi u privremenom smeštaju naručilac ima mogućnost da podnese zahtev za pregled robe radi utvrđivanja tačnog stanja robe. Prilikom pregleda robe može se dati pisana izjava o stanju robe ili uzeti uzorak radi kontrole kvaliteta. Takođe prethodni pregled ili uzorkovanje pristigle […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

MOGUĆNOST PRIVREMENOG UVOZA AMBLAŽE

Postupak privremenog uvoza se odobrava licima koja pruže sve potrebne garancije da će pravilno sprovoditi postupak i ako carinski organ ima mogućnost nadzora i kontrole nad odobrenim postupkom. Zahtev za odobravanje privremenog uvoza se podnosi u pisanoj formi. Carinski organ na zahtev korisnika robe, odobrava privremeni uvoz i upotrebu robe na teritoriji Republike Srbije koja […]

Detaljnije...