Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

17. oktobra 2012. AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I  REEKSPORTNA DORADA    interaktivni trening – seminar koji se prvi put održava   17. oktobra  2012.godine,od  10,00 do17,30 sati u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10   Na zahtev mnogobrojnih polaznika seminara iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, RPK Novi Sad prvi put organizuje seminar na temu: Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada. […]

Detaljnije...