Nova dijeta: š…

Nova dijeta: šargarepa, cvekla i krompir… – Da se kuva ili prži? – Jok… da se kopa! ================================= Mali jež je bio nevaljao i majka ga tuce, a on place. Mama u jednom trenutku isto pocinje da place i govori mu: Sine moj, veruj mi da ovo mene boli više nego tebe! ================================= Kaže Marko […]

Detaljnije...

Momo Kapor*

* * Kada mi se neki pisac hvali kako perfektno govori sest jezika obicno mu savetujem da se zaposli na nekoj hotelskoj recepciji. Tamo ceznu za takvima! Ja, licno, imam velikih muka I sa maternjim. Jedva nadjem reci koje su mi potrebne za sva cuda koja nam se dogadjaju. Jos u gimnaziji, redovno sam isao […]

Detaljnije...

KADA FIRMA NIJE U OBAVEZI DA IZDA RACUN

PRAVILNIK O ODREÐIVANJU SLUCAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RACUNA I O RACUNIMA KOD KOJIH SE MOGU  IZOSTAVITI POJEDINI PODACI  ( (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2004, 140/2004, 67/2005 i 4/2012) Na snazi  od 28. 01. 2012. godine Clan 1 Ovim pravilnikom ureduju se slucajevi u kojima nema obaveze izdavanja racuna i racuni kod kojih mogu […]

Detaljnije...

DAN PRUŽANJA USLUGA U SPOLJNOJ TRGOVINI

Stupanjem na snagu novog Zakona o deviznom poslovanju i donošenje  Odluke o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom  objavljene u “Službenom glasniku RS”, broj 85/2011.,  svakako je kod službenika koji rade na spoljnotrgovinskim poslovima prouzrokovao aktivnost oko utvrdivanja rokova placanja i  naplate izvršenih spoljnotrgovinskih poslova. Kada se radi o spoljnotrgovinskim poslovima koji imaju pratecu carinsku dokumentaciju, […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

12

IZVOZ USLUGA I PDV

Zakonom o porezu na dodatnu vrenost, jasno je definisano u clanu 3. Zakona šta je predmet oporezivanja. Predmet oporezivanja PDV su: 1) isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti; 2) uvoz dobara u Republiku. U slucaju, kada domaca […]

Detaljnije...

NEKA VAŽNA PRAVILA

Gazda “WALMARTA” Warren Buffet CNBC je  napravio jednosatni intervju sa  Warrenom Buffettom,  drugim najbogatijim covekom na svetu koji je donirao 31  milijardu dolara u dobrotvorne svrhe. Ovde su neki najinteresantniji detalji iz njegovog života. 1.- Kupio je prvu akciju sa 11 godina i žalio se da je poceo suviše kasno, 2.- Kupio je malu farmu […]

Detaljnije...
6

EVIDENTIRANJE KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM

NOVINE U EVIDENTIRANJU  KREDITNIH POSLOVA KOD NARODNE BANKE PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKIH POSLOVA U poslednjoj deceniji, ovo je trece produženje roka za naplatu ili  placanje obaveza prema inostranstvu. Bilo je 90 dana, pa je produženo na 180 da bi ove godine novi Zakon o deviznom poslovanju (Službeni glasnik RS br. 31/2011) ovaj rok pomerio na godinu […]

Detaljnije...

MODEL UGOVORA O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA D.O.O. – JEDNODOMNO

Na osnovu clana 12.stav 1, a u vezi sa cl.141. i 589. do 591. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11) skupština društva „IFA“ doo, iz Beograda, dana ___.___. 201__. godine, usvojila je sledeci: UGOVO ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA „IFA“ D.O.O. BEOGRAD RADI USKLAÐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Usvajanjem […]

Detaljnije...

ORGANI UPRAVLJANA U DRUŠTVU SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU

Nezavisno od broja clanova – osnivaca društva sa ogranicenom odgovornošcu,   Novi Zakon o privrednim društvima, krajnje precizno dao je osnivacima mogucnost da se u osnivackom aktu opredele, da li ce sistem upravljana biti JEDNODOMNO  ili DVODOMNO. Ovaj nacin upravljanja i mogucnost izbora sistemaupravljanja u firmi je u skladu sa evropskim zakonodavstvom, gde se takode primenjuje […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!