Stručna platforma - Страница 217 од 241 - Biljana Trifunović
2

UGOVOR O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU U GRAĐEVINARSTVU – PDV TRETMAN

Ugovor o zajedničkom ulaganju zaključuje više vlasnika pojedinih nepokretnosti u cilju izgradnje jednog ili više objekta. Najčešće se radi o starim nepokretnostima izgrađenim na manjim zemljišnim parcelama, ali čijim se spajanjem dobija nova parcela na kojoj može da se izgradi veći objekat. U tom sličaju vrši se preparcelacija zemljišta, prema propisima o planiranju i izgradnji, […]

Detaljnije...

PRIPREMNA NASTAVA ZA STICANJE LICENCE ZA PRANJE NOVCA

PO TREĆI PUT ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija, 9. maja 2013. godine održana je pripremna nastava za polaganje stručnog ispita […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR “AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA”

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR “AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA” ZA PROIZVODNA PREDUZEĆA, POSREDNIKE PRI UVOZU I IZVOZU I ŠPEDITERE U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja trgovine, održan je jednodnevni seminar, u četvrtak, 18. aprila 2013. godine, na temu: „AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA“. Prisutne učesnike seminara pozdravile […]

Detaljnije...
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!