Mihailo Trifunović, аутор са Biljana Trifunović - Страница 40 од 40
Mihailo Trifunović

Author Archives: Mihailo Trifunović

POREZ NA UKUPAN PRIHOD GRAĐANA ZA 2014. GODINU

Porez na ukupan prihod građana za 2014. godinu plaćaju fizička lica- rezidenti i nerezidenti koji su u 2014. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.211.336,00 dinara. Godišnji porez na ukupan prihod građana plaćaju sva fizička lica ( rezidenti i nerezidenti Republike Srbije) koji su ostvarili ukupan dohodak jednak trostrukoj prosečnoj godišnjoj zaradi koja za 2014. […]

Detaljnije...

PREDUZETNIK – OD OSNIVANJA DO STATUSNE PROMENE U PRIVREDNO DRUŠTVO

Položaj preduzetnika kao privrednog subjekta regulisan je čl.od 83. do 92. Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 36/11, 99/11 i 83/14). Navedenim članovima Zakona uređena su osnovna pitanja preduzetnika kao što su: definisanje pojma, vremena na koje se registruje, imovine, odgovornosti za obaveze, poslovnog imena, delatnosti, poslovođenja, svojstva zaposlenih ili angažovanih kod preduzetnika, […]

Detaljnije...
4

Poreski savetnik- novo zanimanje

Poreski savetnici su posrednici između države i poreskih obveznika, oni štite državu tako što utiču na smanjenje utaje poreza, savetujući poreske obveznike kako da ispune svoje poreske obaveze. Državi je u interesu da zakonski uredi i uvede ovu profesiju. Uvodjenjem poreskih savetnika poboljšalo bi se funkcionisanje poreskog sistema u državi. Poreski savetnici omogućavaju poreskim obveznicima […]

Detaljnije...
1 38 39 40