Prodaja novih proizvoda i polovnih računara koji se vrši svojim zaposlenima

Evidentiranje preko elektronskog fiskalnog uređaja prometa novih proizvoda i polovnih računara koji privredno društvo povremeno vrši svojim zaposlenima

U slučaju kada privredno društvo koje obavlja delatnost proizvodnje i prodaje guma na veliko, za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, povremeno, u okviru navedene delatnosti, svojim zaposlenima – fizičkim licima prodaje nove proizvode (putničke gume) iz svog proizvodnog programa i polovne korišćene računare (nabavljene u poslovne svrhe), u tom slučaju u obavezi je da svaki pojedinačno ostvaren promet na malo (prodaja svojim zaposlenima novih proizvoda – putničkih guma i polovnih korišćenih računara), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00770/2022 od 28.9.2022. godine)

„Članom 3. Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020 i 96/2021 – dalje: ZF) propisano je da je predmet fiskalizacije promet dobara i usluga na malo (dalje: promet na malo) i primljeni avans za promet na malo. Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata. Maloprodajnim objektom smatra se svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.

Članom 4. st. 1. i 2. ZF propisano je da je obveznik fiskalizacije svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo. Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2021, 117/2021 i 51/2022 – dalje: Uredba), navedene su delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

S tim u vezi, lice koje obavlja delatnost proizvodnje i prodaje guma na veliko nema obavezu evidentiranja prometa na malo, odnosno primljenog avansa za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, kada vrši promet navedenih proizvoda na veliko.

Međutim, saglasno navedenim odredbama ZF i Uredbe, u slučaju kada privredno društvo, u konkretnom slučaju „T…“, obavlja delatnost proizvodnje i prodaje guma na veliko, za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja povremeno, u okviru navedene delatnosti, svojim zaposlenima – fizičkim licima prodaje nove proizvode (putničke gume) iz svog proizvodnog programa i polovne korišćene računare (nabavljene u poslovne svrhe), u tom slučaju, u obavezi je da svaki pojedinačno ostvaren promet na malo (prodaja svojim zaposlenima novih proizvoda – putničkih guma i polovnih korišćenih računara), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, imajući u vidu da se prometom na malo smatra svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.

Napominjemo, da način naplate prodatih proizvoda od zaposlenih – fizičkih lica, kako navodite u vašem dopisu, npr. putem administrativne zabrane, kao i formiranje povlašćenih cena za nove i polovne proizvode nije od značaja za utvrđivanje obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.“

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović