Model plana rada komisije za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata

PLAN RADA KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA

_______________ (poslovno ime privrednog društva)
_______________ (sedište)

Komisija je imenovana Odlukom Upravnog odbora od 20.11._____ godine. Komisija je imenovana u sledećem sastavu:

_______________, predsednik komisije

_______________, zamenik

_______________, član komisije

_______________, zamenik

_______________, član komisije

_______________, zamenik.

Vreme popisa određeno je Uputstvom Direktora od 21.11._____ godine s početkom 31.12._____ godine i završetkom istog dana.

Komisija utvrđuje sledeći plan rada u skladu sa članom _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Društva (dalje: Pravilnik) i to:

  1. Članovi Komisije će 27.12._____ godine proveriti da li su obavljene, odnosno da li se obavljaju pripremne radnje za popis, određene Uputstvom Direktora od 21.11._____ godine.
  2. Komisija će se sastati 28.12._____ godine i tada će obaviti sledeće:

– proveriti da li su završene sve pripreme za popis,

– proveriti da li su obezbeđena tehnička sredstva za popis,

– preuzeti od računovodstva potrebne obrasce popisnih lista i materijal za pisanje i druge pomoćne obrasce i materijale.

  1. Popis će započeti dana 31.12._____ godine u _____ časova i obaviće se istog dana do _____ časova.
  2. Do 5.1._____ godine Komisija će utvrditi razlike po popisu i uzroke njihovog nastanka. Istovremeno će zatražiti odgovarajuću pisanu izjavu rukovaoca o uzrocima zbog kojih su nastale razlike.
  3. Do 10.1._____ godine Komisija će sačiniti rekapitulaciju popisnih lista, priložiti im specifikaciju promena i druge beleške i specifikacije rađene prilikom popisa.
  4. Do 12.1._____ godine Komisija će izraditi izveštaj o obavljenom poslu, s podacima utvrđenim u članu _____ Pravilnika.
  5. Do 15.1._____ godine Komisija će predati izveštaj o popisu sa popisnim listama predsedniku Centralne popisne komisije.
  6. Članovi Komisije će prisustvovati sednici organa upravljanja kada bude razmatrao rezultate popisa i pružiti eventualna potrebna dopunska objašnjenja o obavljenom poslu.

 

U __________ dana __________ godine PREDSEDNIK KOMISIJE ZA POPIS
GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA
_______________________________::

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović