Slanje promo i komercijalnih obaveštenja samo uz pristanak

Obvezan prethodni pristanak lica za prijem promo i komercijalnih obaveštenja

Praksa je u elektronskoj trgovini da se jedna firma obrati drugoj firmi – potencijalnom klijentu, slanjem komercijalnih poruka koje sadrže poslovne aktivnosti. Članom 35. Zakona o obligacionom odnosima, propisano je da slanje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obaveštenja, kao i oglasi učinjeni putem štampe, letaka, radija, televizije ili na koji drugi način, ne predstavljaju ponudu za zaključenje ugovora, nego samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima.

Zakon o elektronskoj trgovini, u članu 8. propisuje da je slanje komercijalne poruke elektronskim putem, dozvoljeno samo uz prethodni pristanak lica kome je takva vrsta poruke namenjena.

Pružalac usluge dužan je da redovno proverava i prihvata opoziv pristanka koji upućuje lice koje ne želi da prima takve komercijalne poruke.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, takođe, zahteva prethodni pristanak lica za prijem mejlova/promo i komercijalnih obaveštenja.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović