Obavezno dostavljanje deklaracije kupcu

Obavezno dostavljanje deklaracije kupcu  uz robu koja je prodata putem interneta

Sve razvijeniji oblik trgovine putem interneta, nameće obavezu primene Zakona o trgovini, koji ima za cilj unapređenje trgovine i zaštita tržišta, zabrana nepoštene tržišne utakmice i nadzor.

Član 34. Zakona, uređuje da:  „Roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.“

U skladu sa odredom člana 34. stav 5. Zakona, u daljinskoj trgovini trgovci su dužni da učine dostupnim podatke iz stava 1. ovog člana potrošaču pre kupovine u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan. Ovim stavom člana 34. Zakona govori se o podacima iz deklaracije, koje trgovac mora da istakne na svojoj internet stranici, ali takođe i prilikom isporuke robe kupcu, obavezan je da dostavi propisanu deklaraciju.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović