Pokrivanje gubitka iz poslovanja

Obaveza pokrivanja gubitaka iz neraspoređene dobiti i rezervi društva koje se mogu koristiti za te namene

U slučaju da privredna društva u prethodnim godinama imaju gubitke, a poslednje godine posluju sa dobitkom, imaju dilemu u pokrivanju gubitka da li da se pokrije iz neraspoređene dobiti i rezervi ili smanjenjem osnovnog kapitala.

Prvenstveno se gubici iz ranijih godina pokrivaju iz dobiti ili rezervi. Tada se donosi Odluka o pokriću gubitaka na teret dobiti ili rezervi, time se ne vrši nikakva promena osnovnog kapitala, te se APR-u ne podnosi prijava o tome.

Ako to nije dovoljno za pokriće gubitaka i društvo se odluči za smanjenje osnovnog kapitala, potrebno je da skupština društva donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala. Mera pokrića gubitaka je dopuštena samo ako društvo nema dobit ili rezerve koje može iskoristiti za pokriće gubitaka. Ako ih ima, dužno je da prvo iskoristi dobit i rezerve, a ako to nije dovoljno, tek onda može da pokriva gubitak smanjenjem osnovnog kapitala. To proizlazi iz odredaba člana 147b Zakona o privrednim društvima.

Skupština društva donesi odluku o smanjenju osnovnog kapitala. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova, što je propisano članom 147. stav 2. Zakona, osim ako je osnivačkim aktom predviđena veća većina. Ova odluka mora biti registrovana kod APR-a u roku od tri meseca od dana donošenja. Ako se ne registruje u ovom roku smatra se ništavom i ne može se ni registrovati naknadno, niti se po njoj može sprovesti smanjenje osnovnog kapitala. Zajedno sa prijavom za registraciju ove odluke podnosi se i prijava za registraciju smanjenja osnovnog kapitala jer se u ovom slučaju ne sprovodi postupak sa zaštitom poverilaca. Registracijom promene, društvo je izvršilo smanjenje osnovnog kapitala.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović