Obavezno je platiti pdv kada je greškom iskazan na fiskalnom računu

Obavezno je da se plati pdv kada lice koje nije obeznik pdv, greškom iskaže na fiskalnom računu

Kada obveznik fiskalizacije koji nije u sistemu pdv, greškom izda fiskalni račun sa pdv, u skladu sa odredbama člana 44. st. 4. i 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost,  dužan je da iskazani PDV plati.

Lice iz stava 4. ovog člana nema pravo da ispravi iskazani iznos PDV.

Prema odredbi člana 198. stav 4. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 i 59/2022), fiskalni račun koji izdaje obveznik PDV koji evidentira promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja, u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, smatra se računom u smislu Zakona.

U slučaju da se tehnički storniraju predmetni fiskalni računi, izdavanjem računa refundacija i potom se izdaju fiskalni računi bez iskazanog PDV, lice koje je napravilo predmetnu grešku ostaje poreski dužnik za PDV, po tom osnovu.

U ovom slučaju je lice koje je izdalo fiskalne račune sa PDV, dužno da kao poreski dužnik podnese poresku prijavu za PDV (Obrazac PP PDV) u roku od deset dana od isteka meseca u kojem su izdati fiskalni računi sa PDV i da u istom roku plati obračunati PDV na propisani račun javnih prihoda.

 

odluka

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović