Nema obaveze za evidentiranje preko fiskalne kase uplate članarine udruženjima

Nepostojanje obaveze evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja prometa u slučaju kada udruženje naplaćuje članarinu bez pružanja usluga ili prometa dobara svojim članovima – fizičkim licima, kao ni u slučaju primljenih donacija

Kada udruženje, kao nedobitna organizacija, od svojih članova naplaćuje članarinu bez pružanja usluga ili prometa dobara svojim članovima – fizičkim licima, tako ostvaren promet udruženje nije dužno da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, imajući u vidu da članarina prikupljena na ovaj način nema karakter naknade za promet dobara, odnosno usluga

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 110-00-000140/2022-04 od 21.3.2022. godine)

„Članom 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020 i 96/2021 – dalje: ZF) propisano je da je predmet fiskalizacije promet dobara i usluga na malo (dalje: promet na malo) i primljeni avans za promet na malo. Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Članom 4. st. 1. i 2. ZF propisano je da je obveznik fiskalizacije svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo. Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2021 i 117/2021 – dalje: Uredba), navedene su delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Saglasno navedenoj Uredbi, lica koja obavljaju delatnosti iz oblasti 94 (delatnost ostalih udruženja na bazi učlanjenja) u koje spada i šifra delatnosti 94.99 nisu oslobođena obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Prema tome, saglasno navedenim odredbama ZF, kada „Udruženje…“, kao nedobitna organizacija, kako navodite u dopisu od svojih članova naplaćuje članarinu bez pružanja usluga ili prometa dobara svojim članovima – fizičkim licima, tako ostvaren promet udruženje nije dužno da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, imajući u vidu da članarina prikupljena na ovaj način nema karakter naknade za promet dobara, odnosno usluga.

Kada je reč o primljenim donacijama, iste takođe nemaju karakter naknade, pa shodno tome ne postoji obaveza evidentiranja ovako primljenih sredstava preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Pri tome napominjemo, da ukoliko „Udruženje…“ pruža usluge ili prometuje dobra u okviru navedene šifre delatnosti, a te usluge naplaćuje putem članarine, ova članarina će se smatrati naknadom za promet dobara ili usluga koje je Udruženje dužno da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, saglasno članu 4. stav 4. ZF.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović