Registrovanje primaoca elektronskih faktura po automatizmu

Registrovanje primaoca elektronskih faktura biće izvršeno po automatizmu ukoliko se preko sistema elektronskih faktura zahteva izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora koji nije registrovan ali ima PIB

 Ukoliko se preko sistema elektronskih faktura zahteva izdavanje elektronske fakture za primaoca – koji je subjekt privatnog sektora, za koga nije izvršeno registrovanje, ali koji ima PIB u skladu sa podacima u Jedinstvenom registru poreskih obveznika, biće izvršeno registrovanje primaoca po automatizmu, a elektronska faktura će biti izdata, sačuvana i predata primaocu ukoliko je za konkretnu transakciju počela da se primenjuje zakonska obaveza primaoca da primi elektronsku fakturu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-9700/2021-41-4 od 30.6.2022. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović