Prihodi po osnovu sudske presude ne stvaraju obavezu plaćanja poreza na dohodak građana

(Ne) postojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na drugi prihod u slučaju kada fizičko lice ostvari primanje prema sudskoj presudi donetoj po tužbi zaposlenoh u postupku radi utvrđivanja naknade štete zbog izgubljene zarade

Primanje fizičkog lica ostvareno prema sudskoj presudi donetoj po tužbi zaposlenog u postupku radi utvrđivanja naknade štete zbog izgubljene zarade, gde je visina naknade štete opredeljena u visini zarade koju bi lice imalo da je ostalo u radnom odnosu, zbog umanjenih mogućnosti u obavljanju poslova (usled pretrpljene povrede na radu) u budućem periodu i s tim u vezi ostvarivanja prihoda, po svojoj prirodi predstavlja izmaklu korist i podleže plaćanju poreza na dohodak građana na drugi prihod

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1316/2021-04 od 28.2.2022. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović