Pravilnik o istraživanju tržišta

(„Sl. glasnik RS“, br. 77/2022)

I OPŠTE ODREDBE

Predmet uređivanja pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način sprovođenja istraživanja tržišta, mere i postupci za sprečavanje nepotrebnog širenja insajderskih informacija, način vođenja evidencija i obrasci i zahtevi u vezi vođenja evidencija o istraživanju tržišta.

Pojmovi

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) Komisija je Komisija za hartije od vrednosti;

2) Zakon je Zakon o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 129/21).

II OBAVEZE UČESNIKA NA TRŽIŠTU KOJI VRŠI ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović