PDV na usluge upravljanja komunalnim otpadom

Oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 10% prometa usluga upravljanja komunalnim otpadom

Obveznik PDV koji vrši promet usluga koje su svrstane u usluge upravljanja komunalnim otpadom, dužan je da za taj promet obračuna PDV po poreskoj stopi od 10% i da obračunati PDV plati. Osnovicu za obračunavanje PDV za promet predmetnih usluga čini ukupan iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za taj promet, bez PDV

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00521/2022-04 od 9.6.2022. godine)

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović