Imejl adresa kao podatak o ličnosti

Nakon prestanka radnog odnosa pritužioca kod Rukovaoca više ne postoji pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, tačnije, službene adrese elektronske pošte koja sadrži u sebi prezime i početno slovo pritužioca, te kako je ispunjena svrha zbog koje su predmetni podaci o ličnosti obrađivani, Poverenik je našao da su ispunjeni uslovi za brisanje podataka propisani članom 30. stav 2. tač. 1) i 4) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Broj predmeta: 072-16-110/2021-6 od 19.2.2021. godine

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović