Brisanjem iz evidencije APR-a nema mogućnosti za naknadnim utvrđivanjem poreske obaveze

Nepostojanje mogućnosti da se poreskom obvezniku koji je brisanjem iz evidencije APR prestao da postoji kao predizetnik naknadno utvrđuje poreska obaveza nastala u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik

Poreskom obvezniku koji je prestao da postoji kao preduzetnik, brisanjem iz evidencije aktivnih subjekata kod Agencije za privredne registre, ne postoji osnov da se naknadno (nakon brisanja) utvrđuje poreska obaveza nastala u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-405/2020-04 od 5.1.2022. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović