Sporedne usluge u građevinarstvu i plaćanje PDV

Izgradnja saobraćajnica, koju obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, smatra se prometom iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara ili usluga, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV. Međutim, kada je reč o izvođenju pripremnih radova koji podrazumevaju geodetske usluge koje prethode izgradnji saobraćajnica, reč je o prometu koji se ne smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović