Poreske olakšice za ulaganje u nematerijalnu imovinu

Ulaganje u nematerijalnu imovinu ukoliko je investirano  za istraživanje i razvoj u poreskom bilansu priznaje se  u dvostruko uvećanom iznosu.

Ekonomija dvadesetprvog veka  stavlja prioritet na nematerijalnu imovinu u odnosu na konkrenu materijalnu. Uspeh i napredak firme više zavisi od  posedovanja patenata, dobrih softvera, licenci nego vlasništvo nad nepokretnostima. Danas se poslovanje obavlja na osnovu visoko stručnog  znanja, ideja, kontakata, emocija,  događaja. Posledica ovog kapitala  je sam čin prodaje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović