Poreski podsticaj za istraživanje i razvoj

Troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem, a koji su nastali obavljanjem delatnosti obveznika, priznaju se u dvostruko uvećanom iznosu, pod propisanim uslovima, nezavisno od činjenice da li će po osnovu novog proizvoda (nastalog kao rezultat obavljanja delatnosti) obveznik (plasiranjem istog na tržište) ostvariti prihode

„Saglasno odredbi člana 22g stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020 – dalje: Zakon), kao rashod u poreskom bilansu obveznika mogu se priznati, u dvostruko uvećanom iznosu, troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović