Model pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), ____________________ (naziv rukovaoca podataka o ličnosti), matični broj: _______________, PIB: _______________ (dalje: Rukovalac), u _______________, __________ godine, donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Predmet uređenja i cilj

Član 1

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović