Model plana procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

____________________ (naziv i sedište poslodavca)

____________________ (broj)

____________________ (datum i mesto)

 

Na osnovu člana 19. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini („Sl. glasnik RS“, br. _______________) i Odluke o pokretanju postupka procene rizika, stručno lice određeno za sprovođenje postupka procene rizika i to: ____________________ (ime i prezime stručnog lica) donosi:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović