Iznajmljivanje prevoznih sredstava i PDV

Iznajmljivanje prevoznih sredstava često zbunjuje privrednike da li i kada su u obavezi da obračunaju i plate PDV. Činjenica je da člna 12. Zakona o PDV koji reguliše ove poslovne aktivnosti – odnosno utvrđivanje mesta prometa usluga, različito uređuje određivanje mesta prometa. Jedan od uslova jeste kome je usluga pružena:  poreskom obvezniku ili licu koje se ne smatra poreskim obveznikom. Član 12. stav 4. Zakona o PDV definiše opšte pravilo za određivanje mesta prometa usluga čiji promet se vrši poreskom obvezniku.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović