Obaveza plaćanja poreza na zarade 

Nepostojanje obaveze plaćanja poreza na zarade u slučaju kada direktor koji je ujedno i zaposleni ostvari primanje os s poslodavcem povezanog lica koji po osnovu sticanja bez naknade sopstvenih akcija

U slučaju kada fizičko lice – direktor koji je zasnovao radni odnos sa poslodavcem, ostvari primanje od s poslodavcem povezanog lica, tako što od tog povezanog lica bez naknade stekne sopstvene akcije koje ono ima u pravnim licima koja se smatraju povezanim s njim, u konkretnom slučaju stekne 10% udela u privrednom društvu „B“ koje je njegov poslodavac, na takvo primanje fizičkog lica – direktora koji je zaposlen kod poslodavca ne plaća se porez na zarade

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-863/2021-04 od 18.11.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović