Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu

Neoporezivi iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu iznosi 3.268.224 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2021. godini (1.089.408 x 3).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

– za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 435.763 dinara;

– za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 163.411 dinara.

U skladu sa članom 87. stav 4. Zakona, obveznicima koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana imaju manje od navršenih 40 godina života, godišnji zbir zarada i oporezivih prihoda iz stava 2. tač. 1) do 3) ovog člana, prethodno umanjenih u skladu sa odredbom stava 3. ovog člana, dodatno se umanjuje za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Prema tome, dodatno umanjenje za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana, koji imaju manje od 40 godina života iznosi 3.268.224 dinara.

Obveznicima godišnjeg poreza na dohodak građana koji na dan 31. decembra 2021. godine imaju manje od navršenih 40 godina života, godišnji zbir zarada, oporezivog prihoda od samostalne delatnosti i oporezivih prihoda od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, dodatno se umanjuje za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji za 2021. godinu, odnosno za 3.268.224 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu se plaća na oporezivi dohodak po stopi od 10% za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu do šestostruke prosečne godišnje zarade – na iznos do 6.536.448 dinara, a na oporezivi dohodak iznad 6.536.448 dinara primenjuje se poreska stopa od 15%.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović