Uredba o znaku usaglašenosti

(„Sl. glasnik RS“, br. 4/2022)

Član 1

Ovom uredbom uređuju se oblik, izgled, sadržaj i način stavljanja znaka usaglašenosti.

Član 2

Pre stavljanja na tržište ili u upotrebu, proizvod koji je usaglašen sa zahtevima tehničkog propisa označava se odgovarajućim znakom usaglašenosti, ako je to utvrđeno tehničkim propisom.

Znakovi usaglašenosti su:

1) Srpski znak usaglašenosti (u daljem tekstu: Srpski znak);

2) CE znak;

3) drugi znakovi usaglašenosti, u skladu sa posebnim propisima (npr. „E“ znak homologacije).

Član 3

Srpski znak je jedina oznaka kojom se potvrđuje da je proizvod koji se stavlja na tržište ili u upotrebu u Republici Srbiji, usaglašen sa zahtevima srpskog tehničkog propisa, ako je tim propisom predviđeno njeno stavljanje.

Srpski znak predstavlja tri velika slova A povezana u obliku jednakostraničnog trougla (3A), tako da boje tri velika slova A moraju biti predstavljene na jedan od sledećih načina:

1) sva tri velika slova A crnom bojom;

2) sva tri velika slova A belom bojom.

Oblik, izgled i sadržaj Srpskog znaka dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Veličina Srpskog znaka određuje se prema visini „B“ znaka obavezne usaglašenosti prikazanoj u Prilogu 1.

Visina „B“ znaka može imati samo zaokružene vrednosti standardnih brojeva prema redu veličina R10 izraženih u milimetrima (mm) prema srpskom standardu SRPS A.A0.001: Standardni brojevi – Redovi standardnih brojeva.

Visina „B“ znaka iznosi, po pravilu, najmanje pet milimetara.

Uz Srpski znak se stavlja jedinstveni broj imenovanog tela, iz registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti, ako je to telo sprovodilo, odnosno učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović