• Home
  • Blog
  • Propisi

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, pozivanja na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

 („Sl. glasnik RS“, br. 31/2021, 99/2021 i 10/2022)

 Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se vrste fiskalnih računa, tipovi transakcija, načini plaćanja, pozivanje na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa iz člana 5. stav 2. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 153/20 i 96/21 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao podatak o vrsti fiskalnog računa, u smislu člana 5. stav 2. tačka 1) Zakona, na fiskalnom računu, navodi jedan od sledećih podataka:

1) promet;

2) avans.

Računom za promet, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa dobra i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo).

Računom za avans, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo.

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, može izdati i sledeća fiskalna dokumenta, koja se ne smatraju fiskalnim računima u smislu člana 5. stav 1. Zakona:

1) kopija računa;

2) račun obuke;

3) predračun.

Kopijom računa, u smislu stava 4. tačka 1) ovog člana, smatra se kopija računa za promet ili kopija računa za avans, a koja se izdaje istovremeno sa izdavanjem računa za promet, odnosno računa za avans ili se izdaje, odnosno preuzima naknadno, za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

Računom obuke, u smislu stava 4. tačka 2) ovog člana, smatra se fiskalni dokument izdat u svrhe obuke osoblja obveznika fiskalizacije, testiranja elektronskog fiskalnog uređaja ili u druge svrhe, kojim se ne vrši evidentiranje prometa na malo, odnosno primljenog avansa za promet na malo.

Predračunom, u smislu stava 4. tačka 3) ovog člana, smatra se fiskalni dokument koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo, radi obaveštavanja kupca dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, odnosno budući primljeni avans za promet na malo.

Fiskalni dokumenti iz stava 4. ovog člana moraju da se vizuelno jasno razlikuju od fiskalnih računa iz stava 1. ovog člana, nezavisno od načina izdavanja u skladu sa odredbom člana 10. ovog pravilnika, tako što će sadržati sledeće napomene:

1) „KOPIJA“ za fiskalni dokument iz stava 4. tačka 1) ovog člana;

2) „OBUKA“ za fiskalni dokument iz stava 4. tačka 2) ovog člana;

3) „PREDRAČUN“ za fiskalni dokument iz stava 4. tačka 3) ovog člana;

4) „OVO NIJE FISKALNI RAČUN“ za fiskalne dokumente iz stava 4. ovog člana.

Napomena iz stava 8. ovog člana mora biti napisana na fiskalnom dokumentu na takav način da se ne može izmeniti ili obrisati, i to veličinom fonta koja je najmanje dvostruko veća od teksta kojim se prikazuju ostali podaci na fiskalnom dokumentu.

Fiskalni dokumenti iz stava 4. ovog člana se ne smatraju fiskalnim računom kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović