Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

(„Sl. glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 – dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021 i 10/2022)

 

  1. Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se računi za uplatu javnih prihoda na koje se uplaćuju javni prihodi i primanja, kao podračuni sistema konsolidovanog računa trezora (u daljem tekstu: računi za uplatu javnih prihoda), uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

Član 2

Računi za uplatu javnih prihoda propisuju se na osnovu zahteva nadležnog organa, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje, u kojem je naveden zakon, odnosno drugi propis, kojim se uvode javni prihodi i primanja.

Javni prihodi i primanja uplaćuju se isključivo preko računa za uplatu javnih prihoda propisanih ovim pravilnikom.

Član 3

Javni prihodi i primanja, za čiju su uplatu propisani računi ovim pravilnikom, raspoređuju se u budžet Republike, odnosno budžet lokalne vlasti, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i drugim korisnicima koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Član 4

Računi za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu računa za uplatu javnih prihoda, u okviru konsolidovanog računa trezora.

Plan računa za uplatu javnih prihoda iz stava 1. ovog člana odštampan je kao Prilog 1 uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović