Ispravka vrednosti potraživanja i otpis 2021.

Ispravka vrednosti potraživanja i otpis  je jedna od prvih poslovnih aktivnosti u pripremi izrade završnog računa.

Pripreme za završni račun 2021.

Sva pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva imaju zakonsku obavezu da procene naplativost potraživanja da bi se ono u opšte iskazalo u bilansu stanja. Prilikom procene naplativosti potraživanja, sva potraživanja kojima je istekao rok za naplatu, smatraju se sumnjivim potraživanjima od kupaca ili iz nekog drugog razloga kupac osporava svoju obavezu prema vama. Takva potraživanja se mogu umanjiti na teret ostalih rashoda, i to:

– ispravkom potraživanja;

– delimičnim otpisom (umanjenje vrednosti);

– potpunim otpisom;

  • ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja (indirektan otpis);
  • otpisa vrednosti pojedinačnih potraživanja obuhvaćenih finansijskim restrukturiranjem
  • otpisa i ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje i
  • otpisa vrednosti pojedinačnih potraživanja obuhvaćenih unapred pripremljenim planom reorganizacije.

 

Obaveza procene naplativosti potraživanja regulisana je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Međunarodnim  računovodstvenim  standardima  – MRS  18 i 39.   Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020 – dalje: Pravilnik za mikro i druga pravna lica).

Pravno lice i preduzetnik treba da utvrde računovodstvenu politiku u vezi sa priznavanjem, procenjivanjem i prezentacijom kratkoročnih potraživanja. Računovodstvenom politikom se utvrđuju principi i pravila procenjivanja potraživanja, a naročito rokovi u kojima se procenjivanje vrši. Procenjivanje potraživanja nije striktno vezano za dan na koji se sastavljaju finansijski izveštaji, već se ti poslovi mogu vršiti i tokom godine.

Pri utvrđivanju računovodstvene politike treba imati u vidu i odredbe člana 16. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. … 112/2015 i 113/2017.,.. 153/2020..) kojima se propisuju određena ograničenja u priznavanju rashoda po osnovu ispravke vrednosti potraživanja i otpisa potraživanja za poreske svrhe.

Rashodi iskazani u bilansu uspeha u skladu sa Zakonom o računovodstvu, mogu biti polazna osnova za njihovo usklađivanje u poreskom bilansu na način propisan napred navedenim odredbama Zakona.

Članovima 16, 16a i 22a Zakona  je propisan i način usklađivanja rashoda po osnovu otpisa i ispravke vrednosti potraživanja koji su iskazani u bilansu uspeha, što znači da se priznavanje rashoda po ovom osnovu vrši u skladu sa pravilima propisanim Zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović