Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021 i 132/2021)

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama.

Član 2

Elektronske fakture izdate u okviru transakcija koje uključuju dužnika koji je subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti i koji ne poseduje svoj sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama mogu da se primaju preko sistema za upravljanje fakturama koji predstavlja veb aplikaciju koju uspostavlja i kojom upravlja odgovarajuća služba Vlade.

Registracija za pristup i korišćenje sistema za upravljanje fakturama vrši se u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, br. 44/21 i 129/21 – u daljem tekstu: Zakon) i internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (u daljem tekstu: interno tehničko uputstvo).

Prijava na sistem za upravljanje fakturama vrši se preko veb portala – Sistem za upravljanje fakturama najmanje šemom srednjeg nivoa pouzdanosti elektronske identifikacije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović