Prenos udela u kapitalu privrednog društva – kapitalni dobitak

Nepostojanje obaveze podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na kapitalni dobitak u slučaju kada fizičko lice vrši prenos uz naknadu svog udela u kapitalu privrednog društva koji je imalo u vlasništvu više od deset godina, a prodajnu cenu naplaćuje u ratama

U slučaju prenosa uz naknadu udela u kapitalu privrednog društva koji (udeo) je pre prenosa imalo u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina i po kom osnovu su ispunjeni uslovi za poresko izuzimanje, kada se prodajna cena udela isplaćuje u ratama u određenom vremenskom periodu (ugovorene rate), poreska prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana po tom osnovu (ugovorenih isplata prodajne cene na rate) se ne podnosi

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1073/2021-04 od 28.12.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović