PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA CENTRALNOG INFORMACIONOG POSREDNIKA

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021 i 132/2021)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način postupanja Centralnog informacionog posrednika u obavljanju poslova upravljanja sistemom elektronskih faktura i vođenja Registra informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija.

Član 2

Centralni informacioni posrednik upravlja sistemom elektronskih faktura, i odgovoran je za njegovo funkcionisanje.

Centralni informacioni posrednik:

1) uspostavlja odgovarajuću organizaciju poslova i radnih zadataka;

2) imenuje administratore sistema elektronskih faktura;

3) uspostavlja mehanizme za autentikaciju i autorizovani pristup sistemu elektronskih faktura, u skladu sa propisima kojima se uređuju informaciona bezbednost i elektronska identifikacija i zaštita podataka o ličnosti;

4) ažurno upravlja pravima pristupa infrastrukturi i softverskim rešenjima koje uspostavlja i koje koristi;

5) preduzima druge mere u cilju razvoja sistema elektronskih faktura u skladu sa potrebama.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović