Poreski tretman unosa novčanih sredstva u privredno društvo

Nepostojanje obaveze plaćanja poreza na dobit pravnih lica u slučaju kada vlasnik unosi novčana sredstva u privredno društvo bez protivnaknade i obaveze vraćanja

Imajući u vidu da unos sredstava (npr. gotovine) bez (protiv)naknade i obaveze vraćanja, predstavlja povećanja ekonomskih koristi u vidu doprinosa vlasnika, odnosno transakcija sa vlasnicima koji deluju u svojstvu vlasnika, po kom osnovu ne nastaju prihodi ni dobici koji se evidentiraju u bilansu uspeha, već se evidentiraju direktno u korist odgovarajućih stavki kapitala, iznos predmetnih pozajmica (bez obaveze vraćanja) nije predmet oporezivanja porezom na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-660/2021-04(2) od 8.12.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović