PDV tretman prenosa dela imovine

PDV tretman prenosa dela imovine koji se realizuje u više faza u slučaju kada obveznik PDV – sticalac vrši preuzimanje poslovanja na više lokacija, a obveznik PDV – prenosilac mu vrši promet usluge ustupanja poslovanja (gudvil)

U slučaju kada se preuzimanje poslovanja, koje podrazumeva da su obveznici PDV – prenosioci izvršili obvezniku PDV – sticaocu prenos zaliha robe u skladištima, prenos zaliha robe, opreme i sitnog inventara u svakom maloprodajnom objektu, prenos vozila koja su u funkciji obavljanja delatnosti svakog objekta, da je regulisan radno-pravni status zaposlenih, kao i da za promet usluge ustupanja poslovanja sticaocu prenosilac potražuje određenu naknadu, tj. naknadu za gudvil (goodwill), danom kada je došlo do prenosa dela imovine smatra se dan na koji je preuzeto poslovanje u poslednjem maloprodajnom objektu obveznika PDV – prenosioca, pri čemu se i promet usluge ustupanja poslovanja smatra prenosom dela imovine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00983/2021-04 od 23.12.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović