Obračun računovodstvene amortizacije za 2021. godinu

Obračun računovodstvene amortizacije je zakonom propisana obaveza svim privrednim subjektima koji imaju u svojim poslovnim knjigama iskaznu matrijalnu imovinu, postrojenja i opremu, nekretnine.

Računovodstvena amortizacija obračuava se bar jednom godišnje 31. 12. ukoliko je privredni subjekt radio cele godine.

Obavezu obračuna amortizacije imaju preduzeća ali i preduzetnici koji vode poslovne knjige po principu prostog ili dvojnog knjigovodstva.

Obračun računovodstvene amortizacije se vrši u sledećim slučajevima:

  • na kraju poslovne godine, a pre sastavljanja finansijskih izveštaja;
  • sastavljanja vanrednih finansijskih izveštaja u statusnim promenama (spajanje, podela i odvajanje) i prodaje pravnog lica;
  • sastavljanja vanrednih finansijskih izveštaja prilikom otvaranja i okončanja postupka stečaja, odnosno likvidacije;
  • za sredstva otuđena ili rashodovana u toku godine zaključno sa mesecom, odnosno danom sa kojim je osnovno sredstvo otuđeno, odnosno rashodovano.

Propisi koji obavezuju redovno obračunavanje amortizacije su:

  • Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MRS/MSFI),
  • Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete („Sl. glasnik RS“, br. 117/2013 – dalje: MSFI za MSP, u primeni još za 2018. godinu),
  • Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020 – dalje: Pravilnik za mikro i druga pravna lica, u obaveznoj primeni za sastavljanje finansijskih izveštaja na dan 31.12.2021. godine), računovodstvenim politikama koje pravno lice i preduzetnik, donosi u skladu sa MRS/MSFI, MSFI za MSP ili Pravilnikom za mikro i druga pravna lica.
  • Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 12 Porezi na dobitak („Sl. glasnik RS“, br. 123/2020), odnosno Odeljkom 29 MSFI za MSP, u poslovnim knjigama pravnog lica iskazuje kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze.
  • Prema odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda – MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema („Sl. glasnik RS“, br. 123/2020 – dalje: MRS 16), amortizacija predstavlja sistemsko otpisivanje osnovice za amortizaciju jednog sredstva tokom njegovog korisnog veka trajanja, tako da nabavna vrednost nekog sredstva iskazana u poslovnim knjigama, putem obračuna amortizacije, prenosi se na troškove u veku upotrebe tog sredstva. Amortizacija je na isti način definisana i Odeljkom 17 MSFI za MSP, kao i Pravilnikom za mikro i druga pravna lica.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović