Obaveza plaćanja poreza i doprinosa na sticanje udela u drugom privrednom društvu

Postojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade u slučaju kada fizičko lice – osnivač i zaposleni u istom privrednom društvu, steknu udeo bez naknade koje to društvo ima u drugom privrednom društvu

U slučaju kada fizičko lice, koje je osnivač i zaposleni u privrednom društvu čiji je osnivač, ostvari primanje od tog privrednog društva, po osnovu sticanja udela bez naknade, koje (100% udela) to privredno društvo ima u drugom privrednom društvu, takvo sticanje udela je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana na zaradu, a na tako ostvareno primanje obračunavaju se i plaćaju i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-585/2019-04 od 8.12.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović