Obaveza izbora metoda računovodstvene amortizacije

Obaveza pravnog lica da opštim aktom o računovodstvu i računovodstvenim politikama odredi (izabere) metod računovodstvene amortizacije

Svako pravno lice, svojim opštim aktom o računovodstvu i računovodstvenim politikama između ostalog treba da utvrdi koje će metode obračuna amortizacije primenjivati. Prilikom obračuna amortizacije može da se primenjuje proporcionalni, degresivni ili funkcionalni metod obračuna amortizacije. Proporcionalni metod obračuna amortizacije je prisutan i često korišćen pre svega zbog svoje jednostavnosti. Navedeni metod primenjuje se na ona osnovna sredstva koja se tokom svog veka trajanja ravnomerno troše, pa su iznosi obračunate amortizacije po ovom metodu (kao što i sam naziv kaže) jednaki iz godine u godinu

(Mišljenje Ministarstva finansija (sa aspekta računovodstvenih propisa), br. 011-00-1169/2021-08 od 20.12.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović