Nepriznavanje u poreskom bilansu rashoda

Nepriznavanje u poreskom bilansu rashoda koje obveznik u finansijskim izveštajima iskazuje kao korekciju (smanjenje) poslovnih prihoda po osnovu obezvređenja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

Imajući u vidu da obezvređenje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obveznik, u konkretnom slučaju, ne iskazuje na računima rashoda u okviru klase 5, već u tzv. pogonskom knjigovodstvu (u okviru klase 9), na računu 983 – Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha učinaka (na kojem se, između ostalog, iskazuju i gubici od obezvređenja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda), a što za posledicu ima smanjenje vrednosti zaliha koje se u finansijskim izveštajima iskazuje kao korekcija (smanjenje) poslovnih prihoda (račun 631), iznos predmetne korekcije se ne priznaje u poreskom bilansu, te je obveznik dužan da, po navedenom osnovu, uveća oporezivu dobit

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-489/2021-04(2) od 29.11.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović