Iznos najniže, najviše mesečne i godišnje osnovice za obavezno socijlno osiguranje za 2022. godinu  

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 30.880 dinara, za 2022. godinu.

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu iznosi 5.293.680 dinara.

Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 441.140 dinara.

.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović