Formule za preračun sa neto na bruto iznos plate

Formule za preračun sa neto na bruto iznos plate, zarade i ugovorene naknade po ugovorima van radnog odnosa za isplate od 1. januara 2022. godine

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 118/2021) povećan je neoporezivi iznos zarade na 19.300 dinara mesečno, dok je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 118/2021) smanjena stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25,50% na 25% (smanjenje od 0,5% se odnosi na doprinos koji se plaća na teret sredstava poslodavca).

Ove izmene primenjuju se počev od 1. januara 2022. godine, odnosno da će se od ovog datuma izmeniti parametri za obračun i isplatu plate i naknada po ugovorima van radnog odnosa.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović