Usvajanje izveštaja o popisu i knjiženja rezultata popisa za 2021. godinu

Izveštaj o popisu za 2021

Izveštaji popisnih komisija nemaju zakonom propisan oblik. Sadržina izveštaja o izvršenom popisu regulisana je odredbom člana 13. stav 1. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2006 – dalje: Pravilnik o popisu).

Broj izveštaja zavisi od broja popisnih komisija. Ako ima više komisija, obično se formira centralna popisna komisija koja treba da sakupi sve izveštaje i da ih uz svoj izveštaj prosledi nadležnom organu pravnog lica na odlučivanje.

Na osnovu odredbe člana 13. stav 2. Pravilnika o popisu, izveštaj o izvršenom popisu popisna komisija dostavlja nadležnom organu pravnog lica najdocnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjeg računa, odnosno do 29. januara 2022. godine. U slučaju postojanja centralne popisne komisije, izveštaji pojedinačnih komisija se moraju dostaviti bar jedan dan ranije kako bi centralna popisna komisija sastavila svoj izveštaj.

Sem nadležnom organu pravnog lica, izveštaj o popisu se dostavlja i internom revizoru, nadzornom odboru ili odboru revizora, ako ga ima, a ako pravno lice po zakonu podleže obaveznoj reviziji i preduzeću za reviziju sa kojim je zaključilo ugovor o reviziji.

Usvajanje izveštaja o popisu

Usvajanju izveštaja o popisu osim predsednika komisije za popis, odnosno lica određenog za popis u malom pravnom licu, lica kome je povereno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja, prisustvuju i interni revizor, nadzorni odbor ili odbor revizora, ako ga ima.

Organ upravljanja pravnog lica, odnosno preduzetnik moraju doneti odluku o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu najkasnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja (do 29.1.2022. godine) ili 30 dana po izvršenom popisu u toku godine (smatramo da je propisani rok za usvajanje finansijskih izveštaja izuzetno kratak). Na toj sednici nadležni organ pravnog lica odlučuje i o predlozima komisija za popis.

Usvojeni izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, odnosno preduzetnika dostavljaju se na knjiženje najkasnije u roku od tri dana od kada je odluka o usvajanju izveštaja doneta: ako je na primer odluka doneta poslednjeg dana predviđenog roka, odnosno 29.1.2021. godine, rok za dostavljanje za knjiženje je 1.2.2021. godine, što predstavlja zahtev člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu  ((„Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon) – dalje: Zakon).

Na poziv organa koji usvaja izveštaj, sednici prisustvuju i računopolagači kod kojih su popisom utvrđene nepravilnosti.

Nadležni organ pravnog lica pri razmatranju i usvajanju izveštaja o popisu odlučuje o:

– načinu knjiženja i likvidaciji utvrđenih manjkova, odnosno viškova materijalnih i drugih vrednosti;

– o direktnom i indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti materijalnih vrednosti, potraživanja i obaveza;

– o rashodovanju dotrajalih i neupotrebljivih sredstava;

– o priznavanju kala, rastura, kvara i loma i

– o drugim pitanjima u vezi sa popisom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović