Popis zaliha robe i stalnih sredstava namenjenih prodaji za 2021. godinu

Kao i kod ostalih popisa imovine i obaveza, prilikom popisa zaliha robe i sredstava namenjenih prodaji imenuje se komisija za vršenje popisa čiji članovi nisu nadležni za sredstva koja popisuju niti su rukovodioci nadležnih za ta sredstva.

Popis zaliha robe

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanje privredna društva koja se bave prometom robe na veliko i malo putem skladišta, stovarišta, prodavnica, robnih kuća i samoposluga dužni su da popišu robu na zalihama sa stanjem na dan 31. 12. 2021. godine i  da knjigovodstveno stanje usklade sa stvarnim stanjem prema popisu.

Popis robe vrši se po mestima gde se roba nalazi i po odgovornim licima koja njome rukuju, kao i po računima na kojima se vodi u računovodstvu:

  • 131 – Roba u magacinu,
  • 132 – Roba u prometu na veliko,
  • 133 – Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica,
  • 134 – Roba u prometu na malo, iskazuje se vrednost zaliha robe u prodajnim objektima na malo,
  • 135 – Roba u obradi, doradi i manipulaciji, iskazuje se vrednost zaliha robe koja je data na pakovanje i druge oblike dorade i obrade,
  • 136 – Roba u tranzitu,
  • 137 – Roba na putu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović