Popis zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda za 2021. godinu

Preduzetnici i pravna lica koja se u okviru svoje delatnosti bave proizvodnjom, pre podnošenja finansijskih izveštaja su dužni da prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, izvrše popis nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Kako bi bolje pratili svoje poslovanje, rentabilnost, učinak zaposlenih, preduzetnici i pravna lica mogu doneti opšti akt da se popis nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda radi i pre obaveze sastavljanja finansijskih izveštaja.
Pre početka popisa potrebno je uskladiti stanje glavne knjige i dnevnika i pomoćnih knjiga, kako ne bi prilikom popisa dolazilo da velikih odstupanja koja nisu stvarna. Popisna komisija se određuje opštim aktom poslodavca, takođe on određuje opštim aktom zaduženja popisne komisije, dužinu trajanja popisa, vreme i broj članova popisne komisije.
Popisna komisija iz robnog i finansijskog knjigovodstva dobija popisne liste koja popunjavaju na osnovu izvršenog popisa. U posebne popisne liste se unosi nedovršena proizvodnja i oštećeni gotovi proizvodi kojima iz nekog razloga umanjena prodajna vrednost (oštećenje, neodgovarajuće skladištenje itd.).

Popis kod pojedinačne i serijske proizvodnje se vrši pojedinačnim brojanjem, merenjem i procenom na osnovu specifične težine ili zapremine, dok se kod masovne proizvodnje (npr. brašna, šećera, piva, vina, uglja) mogu se iskoristiti normativi, ili na osnovu procene spoljašnjeg obima, uvidom u prijemnice, raznih vrsta merenja koja su specifična za određenu vrstu proizvoda.

Dakle na osnovu načina proizvodnje i vrste proizvoda se drugačije organizuje popis i drugačija su zaduženja popisne komisije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović