Popis obeveza i vanbilansne evidencije za 2021. godinu

Godišnjim popisom su obuhvaćene i kratkoročne obaveze i dogoročne obaveze prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.
Kod popisa obaveza potrebno je da se obaveze popišu na različitim popisnim listama:

  • obaveze sadržane u hartijama od vrednosti;
  • obaveze u dinarima;
  • obaveze u devizama;
  • posebno obaveze za koje ne postoje uredne isprave.

Kod popisnih lista obaveze su popisane prema računima glavne knjige, popisna komisija je dužna da proveri i usaglasi obaveze prema pristiglim IOS i drugim dokumentima.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović