Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine za 2021. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem pored osnovnih sredstava, zaliha i drugih nematerijalnih i materijalnih ulaganja predmet popisa su i gotovinski ekvivalenti i gotovina.

Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika na računima 24 nalaze se gotovinski ekvivalenti i gotovina :

  • 240 – Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti, gde se iskazuju neposredno unovčive hartije od vrednosti, uz beznačajni rizik smanjenja vrednosti;
  • 241 – Tekući (poslovni) računi, gde se iskazuju na posebnim analitičkim računima novčana sredstva na poslovnim računima, kao i iskorišćeni okvirni krediti. Potražni saldo na poslovnom računu na dan bilansa iskazuje se na odgovarajućem računu u grupi 42 – Kratkoročne finansijske obaveze, bez obaveze preknjižavanja u knjigovodstvu. Pravno lice i preduzetnik u okviru ovog računa po potrebi vodi poseban prelazni analitički račun;
  • 242 – Izdvojena novčana sredstva i akreditivi, gde se iskazuju sredstva izdvojena na posebnim računima kod poslovne banke za otvorene akreditive u zemlji, za isplatu čekova, za investicije i za druge namene;
  • 243 – Blagajna, gde se iskazuju dinarske uplate i isplate gotovog novca i drugih vrednosnica;
  • 244 – Devizni račun, gde se iskazuju stanja i promene na deviznom računu;
  • 245 – Devizni akreditivi, gde se iskazuju otvoreni devizni akreditivi kod banke za plaćanja u inostranstvu;
  • 246 – Devizna blagajna, gde se iskazuju uplate i isplate efektivnog stranog novca i drugih vrednosnica naplativih u stranoj valuti;
  • 248 – Ostala novčana sredstva, gde se iskazuju novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim računima novčanih sredstava u okviru grupe računa 24;
  • 249 – Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena, gde se iskazuju novčana sredstva prema nazivu ovog računa.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović